Herdenkingsdienst

Sandra Burger Uitvaart verzorgingDe invulling van een afscheidsplechtigheid kan op vele manieren. Allereerst is de keuze voor een kerkelijke of niet kerkelijke dienst belangrijk.

Bij kerkelijke diensten ligt de invulling vaak gedeeltelijk vast. Tegenwoordig kan bijvoorbeeld aan de avondwake een eigen invulling gegeven worden, om zo de dienst een steeds persoonlijkere sfeer te geven. Vaak is in overleg met een pastor of dominee veel mogelijk en bespreekbaar.

Voor een niet kerkelijke dienst zijn vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de aula van een crematorium of begraafplaats, in een kerk, zaal of zelfs thuis. Tijdens de dienst kan men met woorden en muziek stilstaan bij het leven van de overledene. U kunt zelf spreken tijdens de dienst of een door uzelf geschreven tekst laten voorlezen.

Tegenwoordig wil men ook graag de muzikale voorkeur van de overledene naar voren laten komen tijdens het afscheid, en wordt vaak met een koor of met live muziek een prachtige muzikale invulling aan een dienst gegeven.