Laatste wensen formulier

De laatste jaren heeft de dood weer een plaats gekregen in ons leven, mensen kiezen er steeds vaker voor hun eigen afscheid te regelen. Uiteindelijk weet u zelf het beste hoe uw afscheid er uit zou moeten zien.

In een laatste wensen formulier kunt u uw wensen m.b.t. uw uitvaart vastleggen, voor uw nabestaanden kan het erg prettig zijn, als zij niet met onbeantwoorde vragen achterblijven.

Neemt u contact met ons op als u een formulier wilt ontvangen.